Bộ KH-CN thành lập điểm kết nối cung cầu công nghệ đầu tiên tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN cho biết: Điểm kết nối cung cầu công nghệ là một trong các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển thị trường KH-CN của Việt Nam do Bộ KH-CN khởi xướng. Hoạt động này sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu góp phần phát triển thị trường công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực canh tranh trên địa bàn TP và cả nước nhằm đưa KH-CN vào phục vụ đời sống kinh tế, xã hội.

TS Trần Ái Cầm, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết: Điểm kết nối này được thành lập sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu từ Cục Ứng dụng phát triển Công nghệ (Bộ KH-CN) nhằm kết nối giữa trường đại học với các địa phương, doanh nghiệp để thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… để đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngoài việc kết nối cung cầu công nghệ tại TP và các tỉnh thành khác, trong tương lai sẽ phát triển thành trung tâm kết nối cung cầu trong cả nước và cả quốc tế.