Thông tin Inbus

Giới thiệu Inbus

Thông tin Inbus

Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (tên gọi tắt INBUS) là đơn vị chuyên trách về nghiên cứu ứng dụng, tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, và triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn cũng như chuyên sâu.. Được thành lập theo Quyết định 386/QĐ-BGH ngày 01/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chịu sự quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường.

Từ 12/2014, INBUS là thành viên thường trực của Mạng lưới Các Tổ chức Đào tạo Chuyên nghiệp Châu Á APEN (Asian Professional Education Network) tại Việt Nam.

Tên giao dịch: Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp

Tên tiếng Anh: Institude of Business Studies and Development (INBUS)

Địa chỉ: A316, nhà A trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Số 29 A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng TP. Hà Nội

Điện thoại:+84 24 3633 6507, máy lẻ 453.

Email: vienptdn@inbus.vn; vienphattriendn.hubt@gmail.com

Website:www.inbus.vn

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân (Nguyên Phó trưởng khoa QTKD trường Đại Học Kinh tế Quốc dân)

Điện thoại (DĐ): 0903264699;

E-mail: manhquan01@inbus.vn; nmquan54@gmail.com

Viện phó: TS. Nguyễn Trọng Hiệu (Nguyên Phó cục trưởng cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch đầu tư)

Điện thoại (DĐ): 0988442056

E-mail: tronghieu02@inbus.vn; nthieu8@gmail.com

0

Công trình nghiên cứu

0

Đề tài khoa học

0

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà khoa học

0

Giải thưởng