Đối tác

Giới thiệu Inbus

Đối tác

Trong nước:

 • Cục Phát triển Doanh nghiệp và Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Cục, về hỗ trợ tư vấn, đào tạo cho các doanh nghiệp;
 • Cục Sở hữu Trí Tuệ, Bộ KH&CN, về việc khai thác các phát minh, sáng chế công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới phục vụ phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
 • Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, về việc phân tích, đánh giá năng lực doanh nghiệp và truyền thông cho doanh nghiệp;
 • Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (SMEDF), về việc phối hợp triển khai chương trình xây dựng bộ chỉ số tín nhiệm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Hội LHTNVN, về việc phối hợp triển khai các chương trình đánh giá doanh nghiệp, truyền thông cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp;
 • Hội DNNVV Hà Nội, Hiệp hội DNNVV VN (VINASME), UBND TP HN, về việc phối hợp triển khai các chương trình đánh giá doanh nghiệp, truyền thông cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp;
 • Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, về việc phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp;
 • Hội Các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam, về việc phối hợp triển khai các chương trình đánh giá doanh nghiệp, truyền thông cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp;
 • Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, về triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ;
 • Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam, về việc triển khai các chương trình khởi sự, lập nghiệp cho thanh niên nông thôn;
 • Công ty Hệ thống Thông tin VietIS, về các chương trình tu nghiệp sinh và kết nối kinh doanh với doanh nghiệp Nhật Bản.
 • Công ty CP Phát triển Nhân lực và Công nghệ Thông tin (ITM), về các chương trình thực tập cho sinh viên, thực tập sinh và kết nối kinh doanh với doanh nghiệp Nhật Bản.
 • Công ty TNHH KTM chi nhánh Hà Nội, về các chương trình tiếp nhận thực tập sinh, kỹ thuật viên làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, về các chương trình hỗ trợ cho sinh viên và thực tập sinh tại các doanh nghiệp Nhật Bản;

Quốc tế:

 • Mạng lưới các Tổ chức Đào tạo Chuyên nghiệp Châu Á APEN (Asian Professional Education Network) gồm 16 trường thuộc 13 nước (ASEAN + Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) về các chương trình của APEN.
 • Học viện Cao cấp về Công nghệ Công nghiệp của Nhật Bản AIIT (Advanced Institute of Industrial Technology) về các chương trình đào tạo của Nhật Bản và kết nối kinh doanh với doanh nghiệp Nhật Bản;
 • Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam VERI (Vietnam Economic Research Institute) của Nhật Bản và Công ty Thông tấn KK.Kyoto News Enterprise về hợp tác trong việc biên soạn, ấn hành tài liệu thông tin về doanh nghiệp Việt Nam làmchỉ dẫn đầu tư cho đối tác, nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hiệp hội Tư vấn Kinh doanh Toàn cầu WBA (World Business Asociation) của Nhật Bản trong việc đào tạo nguồn nhân lực, kết nối kinh doanh và phát triển doanh nhân;
 • Trường Đại học Meijo (Nhật Bản) về nghiên cứu, trao đổi khoa học, sinh viên, kết nối kinh doanh;
 • Nghiệp đoàn Saikaikyo và Nghiệp đoàn Digital, về hợp tác đưa sinh viên thực tập tại Nhật Bản;
 • Thành viên Hội hữu nghị Việt-Nhật, cơ sở Trường ĐH KD&CN Hà Nội.