Một số hoạt động đã và đang triển khai

Giới thiệu Inbus

Một số hoạt động đã và đang triển khai

Trước tháng 10/2013 (một số đề án điển hình, từ 2010)

 •  Xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hợp đồng tư vấn (2010 – 2013);
 •  Xây dựng bộ chỉ số tổng hợp tình hình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhằm nâng cao khả năng quản lý, giám sát cảnh báo sớm, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, đề tài nghiên cứu thực tiễn, (2011);
 • Tư vấn xây dựng và phát triển Văn hoá Doanh nghiệp cho TCT Vigracera, hợp đồng tư vấn, (2012);
 • Triển khai các khoá đào tạo về lập kế hoạch cho lớp Cán bộ Nguồn của Tập đoàn Viettel, hợp đồng đào tạo, (2013);
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu quản lý doanh nghiệp sau đăng ký trên hồ sơ điện tử tại tỉnh Hưng Yên, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh,(2013-2014);
 • Giải pháp phát triển năng lực vốn xã hội trong các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ GD&ĐT/Bộ KH&CN, đề tài nghiên cứu cấp bộ, (2013-2014).

Sau tháng 10/2013

2013: Xây dựng và công bố Báo cáo Năng lực Doanh nghiệp – Năng lực Hoạt động Tài chính, năm 2013, của gần 500 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam;

2014:

 • Hoàn thiện và công bố Báo cáo Chỉ số Kinh doanh 2014 – Năng lực Hoạt động Tài chính, hai năm 2013-2014, của 1088 doanh nghiệp niêm yết;
 • Triển khai trên 7khoá đào tạo về kiến thức quản trị cho doanh nghiệp thuộc Hiệp hội DN Trẻ Việt Nam, và cho sinh viên tài năng trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2015:

 • Triển khai các khoá đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên tài năng trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển DNNVV của Bộ KH&ĐT;
 • Phối hợp cùng với Hội DN Trẻ Việt Nam và Đại học Waseda triển khai các khoá đào tạo cho chủ doanh nghiệp làng nghề dệt may, xuất khẩu sang Nhật;
 • Triển khai nghiên cứu đề án phát triển chuỗi cung ứng trái cây đặc sản cho Tập đoàn Phú Thái;
 • Biên soạn Báo cáo Chỉ số Kinh doanh 2015 và tổ chức lễ công bố Báo cáo 2015;
 • Triển khai chương trình trao chứng nhận Doanh nghiệp Có Chỉ số Kinh doanh Tốt nhất năm (Best Company) cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau;
 • Triển khai chương trình hợp tác với VTC1 về truyền thông cho các ngành kinh tế và các doanh nghiệp trong ngành (12 Talk show Chuyên đề phân tích ngành trong năm 2015);
 • Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của APEN với tư cách thành viên tại Việt Nam và chương trình hợp tác với Học viện AIIT (Nhật Bản) trong việc trợ giúp DNNVV Việt Nam.
 • Triển khai chương trình hợp tác với AIIT đào tạo về sáng chế trong thiết kế và chế tạo công nghiệp theo phương pháp Nhật Bản cho doanh nghiệp Việt Nam;
 • Triển khai chương trình hợp tác với WBA đào tạo doanh nhân kế cận và kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản;
 • Triển khai chương trình hợp tác với VERI (Nhật Bản) và Công ty Thông tấn KK.Kyoto News Enterprise xây dựng và phát hành tài liệu chỉ dẫn đầu tư về doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và quốc tế;
 • Triển khai chương trình hợp tác với VJCC/JICA tại Việt Nam đào tạo phát triển kỹ năng quản lý của Nhật Bản.

 2016-2017:

 • Tiếp tục triển khai các khoá đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên tài năng trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển DNNVV của Bộ KH&ĐT;
 • Triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc – Cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT;
 • Phối hợp cùng với Hội DN Trẻ Việt Nam và Đại học Waseda triển khai các khoá đào tạo cho chủ doanh nghiệp làng nghề dệt may, xuất khẩu sang Nhật;
 • Triển khai nghiên cứu đề án Mô hình cụm liên kết cung ứng rau an toàn kiểm soát chất lượng toàn diện;
 • Biên soạn Báo cáo Chỉ số Kinh doanh 2016, 2017;
 • Triển khai chương trình trao chứng nhận Doanh nghiệp Có Chỉ số Kinh doanh Tốt nhất năm (Best Company) cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau;
 • Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của APEN với tư cách thành viên tại Việt Nam và chương trình hợp tác với Học viện AIIT (Nhật Bản) trong việc trợ giúp DNNVV Việt Nam;
 • Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với AIIT đào tạo về sáng chế trong thiết kế và chế tạo công nghiệp theo phương pháp Nhật Bản cho doanh nghiệp Việt Nam;
 • Nghiên cứu và hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực của doanh nghiệp;
 • Xây dựng cẩm nang đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại tỉnh Hưng Yên;
 • Xây dựng đề án phối hợp đào tạo giữa Trường HUBT và các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.
 • Triển khai xây dựng bộ chỉ số đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp cho Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (SMEDF).

2018:

 • Triển khai chương trình đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn (2-3 tháng) tại doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho sinh viên khoa Điện – Điện tử tại Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam;
 • Triển khai chương trình thực tập ngắn hạn trước và sau tốt nghiệp tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản: ký kết thỏa thuận hợp tác với Nghiệp đoàn Saikaikyo và Nghiệp đoàn Digital;
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình Khởi nghiệp quốc gia bắt đầu từ năm 2018 với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Ngân hàng SHB…
 • Triển khai chương trình đánh giá đề án khởi nghiệp trong cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn lần thứ 1 phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS;
 • Triển khai chương trình đào tạo "Kỹ sư thực hành & Cử nhân thực hành chuẩn Nhật Bản" phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;
 • Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực doanh nghiệp ngành công thương phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam.

2019:

 • Tiếp tục triển khai chương trình đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn (3 tháng) tại doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho sinh viên khoa Điện – Điện tử tại Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 6/2019;
 • Xuất bản ấn phẩm thường niên “Báo cáo năng lực kinh doanh của doanh nghiệp theo các ngành 2018 thông qua chỉ số năng lực tài chính”;
 • Tiếp tục triển khai phối hợp tuyển sinh cho chương trình đào tạo "Kỹ sư thực hành & Cử nhân thực hành chuẩn Nhật Bản" phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;
 • Phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp triển khai chương trình Đánh giá năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam thông qua Bộ chỉ số năng lực kinh doanh (BCI);
 • Phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp triển khai chương trình Đánh giá khả năng hấp thụ chính sách của doanh nghiệp – cho 2 nghị quyết 02 và 35 của Chính phủ;
 • Hỗ trợ nâng cao kiến thức và năng lực cho người lao động làm việc tại nước ngoài trở về nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp.

Cập nhật ngày 04 tháng 12 năm 2019