BỘ PHIẾU KHẢO SÁT KHUNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Inbus

BỘ PHIẾU KHẢO SÁT KHUNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Bộ phiếu khảo sát KHUNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP được đưa ra nhằm mục đích phân tích, đánh giá năng lực hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Qua đó có thể thấy được tình trạng và đặc điểm năng lực kinh doanh của doanh nghiệp trong mối tương quan với ngành, hoặc khu vực/địa phương; phục vụ việc xây dựng và triển khai các chính sách và giải pháp thích hợp để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Phiếu khảo sát đánh giá năng lực doanh nghiệp có sự tham gia của nhà lãnh đạo, cấp quản lý và nhân viên/chuyên viên để có một cách nhìn tổng thể toàn diện về năng lực của doanh nghiệp trên các phương diện như :

 • Năng lực tài chính;
 • Sự tín nhiệm: Năng lực kĩ thuật, Khả năng bán hàng, Năng lực tổ chức
 • Năng lực hoạt động, dự án: Quản lý nội dung, nguồn lực; Kiểm soát việc triển khai; Kiểm soát thời gian, nguồn lực,…

Ngoài ra, phiếu khảo sát cho một dự án cụ thể được sử dụng cho doanh nghiệp đang hoặc sắp vận hành một dự án, hay đang tìm kiếm nhà tài trợ cho một đề án cụ thể để đánh giá tình trạng rủi ro đối với dự án/đề án theo cách nhìn của nhà tài trợ.

Để tạo thuận lợi cho việc tra lời, phiếu khảo sát được tách ra thành các phiếu chức năng gồm các câu hỏi phù hợp với tính chất công việc chức năng cơ bản trong doanh nghiệp/tổ chức. Do đó, Bộ phiếu khảo sát bao gồm 08 mẫu phiếu khảo sát:

 • Mẫu phiếu khảo sát dành cho lãnh đạo:

-  Mẫu 1.A – Ban lãnh đạo

 • Mẫu phiếu khảo sát dành cho cấp quản lý trung gian:

-  Mẫu 2.1A Quản lý Kế hoạch – Bán hàng

-  Mẫu 2.2A – Quản lý Sản xuất – Công nghệ

-  Mẫu 3.A – Quản lý Nhân sự

 • Mẫu phiếu khảo sát dành cho nhân viên/ Chuyên viên:

-  Mẫu 1.B. – Chuyên viên Tài chính

-  Mẫu 2.1B – Nhân viên/Chuyên viên Kế hoạch – Bán hàng:

-  Mẫu 2.2B – Nhân viên/Chuyên viên Sản xuất – Công nghệ:

-  Mẫu 3.B – Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự:

 • Mẫu phiếu dành cho một dự án cụ thể:

Trong mỗi đơn vị, việc khảo sát được tiến hành ở 3 nhóm đối tượng theo cơ cấu: Ban lãnh đạo (1 đại diện) – Quản lý trung gian (3 đại diện) – Chuyên viên (6 đại diện). Tổng số gồm 10 phiếu/đơn vị. Cụ thể Cơ cấu theo Phiếu chức năng cho từng đối tượng Doanh nghiệp là như sau :

Phiếu khảo sát
 • DN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
 • DN SẢN XUẤT
 • DN SẢN XUẤT + THƯƠNG MẠI
 • Mẫu 1.A
 • Ban lãnh đạo
 • 1
 • 1
 • 1
 • Mẫu 1.B
 • Chuyên viên Tài chính
 • 1
 • 1
 • 1
 • Mẫu 2.1A
 • Quản lý bộ phận Kế hoạch/Thị trường:
 • 2
 • 1
 • Mẫu 2.1B
 • Chuyên viên Kế hoạch/Thị trường/Bán hàng
 • 4
 • 2
 • Mẫu 2.2A
 • Quản lý bộ phận Công nghệ/ Kĩ thuật/Sản xuất
 • 2
 • 1
 • Mẫu 2.2B
 • Chuyên viên Công nghệ/ Kĩ thuật/Sản xuất
 • 4
 • 2
 • Mẫu 3.A
 • Quản lý bộ phận Nhân lực/ Hành chính / Tổ chức
 • 1
 • 1
 • 1
 • Mẫu 3.B
 • Chuyên viên Nhân lực/ Hành chính /Tổ chức
 • 1
 • 1
 • 1
 • TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU
 • 10
 • 10
 • 10

Để tham gia khảo sát, cá nhân/ doanh nghiệp có thể thực hiện trên mẫu phiếu giấy hoặc mẫu phiếu online trên website inbus.vn (Lưu ý: gõ trực tiếp vào thanh tìm kiếm, không qua google search), vào thư mục “Chẩn đoán SKDN” để tiến hành.

HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT:

Lựa chọn đối tượng khảo sát phù hợp với chức danh/bộ phận của mình.

Mỗi phiếu gồm nhiều câu hỏi khác nhau; mỗi câu hỏi có một số phương án trả lời. Người trả lời lựa chọn MỘT PHƯƠNG ÁN DUY NHẤT được coi là PHÙ HỢP NHẤT với thực tế tại đơn vị, CÓ THỂ XÁC MINH được thông qua những bằng chứng cụ thể. Phiếu hợp lệ là phiếu có TẤT CẢ các câu hỏi đã được trả lời.

Vì tính chất nghiêm túc và ý nghĩa quan trọng của việc tập hợp thông tin, đánh giá năng lực của doanh nghiệp, rất mong doanh nghiệp tích cực tham gia và cung cấp thông tin xác thực nhất, khách quan nhất.